Zaak VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij (VTM)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 15 december 2008
Beslissingsnummer:
2008-075
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek