Zaak VRM tegen NV Vlaamse Media Maatschappij (JIM)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 juni 2008
Beslissingsnummer:
2008-040
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek