Zaak VRM tegen NV SBS Belgium (VT4)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV SBS Belgium
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 15 december 2008
Beslissingsnummer:
2008-078
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek