Zaak VRM tegen NV Media Ad Infinitum (Vitaliteit)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Media Ad Infinitum
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 15 september 2008
Beslissingsnummer:
2008-056
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek