Zaak VRM tegen NV Belgian Business Television (Kanaal Z)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Belgian Business Television
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 23 juni 2008
Beslissingsnummer:
2008-037
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek