Verlenging van de erkenning van nv Media Ad Infinitum als particuliere televisieomroep die zich richt tot de gehele Vlaamse gemeenschap (Vitaya)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 14 maart 2008
Beslissingsnummer:
2008-027
Type procedure:
Erkenning