Zaak VRM tegen VZW Regionale Omroep Oost-Brabant (ROB TV)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW ROB TV
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 19 oktober 2007
Beslissingsnummer:
2007-051
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek