Zaak VRM tegen VRT

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Radio- en Televisieomroeporganisatie
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 14 december 2007
Beslissingsnummer:
2007-065
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek