Zaak VRM tegen VMMa (JIM TV)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Vlaamse Media Maatschappij
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 14 december 2007
Beslissingsnummer:
2007-064
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek