Zaak VRM tegen SBS Belgium NV (VT4)

Partij 1:
VRM
Partij 2:
SBS BELGIUM NV
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 22 juni 2007
Beslissingsnummer:
2007-030
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek