Aanvraag VOF NEWSCASTERS tot erkenning als particuliere televisie-omroep voor het omroepprogramma ‘TV9'

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 14 december 2007
Beslissingsnummer:
2007-073
Type procedure:
Erkenning