Aanvraag Media Ad Infinitum NV tot erkenning als particuliere televisieomroep die zich richt tot de gehele Vlaamse Gemeenschap voor het omroepprogramma 'Vitaliteit'

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 20 oktober 2006
Beslissingsnummer:
2006-058
Type procedure:
Erkenning, Vergunning