Procedure inzake Radio Animo na ingebrekestelling artikel 19ter

Partij 1:
VZW ORCI Loksbergen (radio Animo)
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 18 november 2005
Beslissingsnummer:
2005-096
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek