Monitoring EEN en CANVAS

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
EEN en CANVAS
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 17 juni 2005
Beslissingsnummer:
2005-051
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek