Klacht van Radio Thals FM tegen Radio Ritmo, Radio Magic en Radio Capital Gold

Partij 1:
VZW Omroep H’Tals FM (Radio Thals FM)
Partij 2:
VZW Faboer (Radio Ritmo), VZW Magic (Radio Magic) en VZW K.I.O.S.K. (Radio Capital Gold)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 18 februari 2005
Beslissingsnummer:
2005-014
Type procedure:
Klacht