Bezwaarschrift VRT inzake monitoring

Partij 1:
VRT
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 16 september 2005
Beslissingsnummer:
2005-075
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek