Bezwaarschrift van Radio Centraal tegen beslissing 2005/027

Partij 1:
VZW Radio Centraal (Radio Centraal)
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 20 mei 2005
Beslissingsnummer:
2005-044
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek