Bezwaarschrift van NV Coditel tegen beslissing 2005/016

Partij 1:
NV Coditel
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 22 april 2005
Beslissingsnummer:
2005-037
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek