Ambtshalve onderzoek tegen VZW Radio Vrij Moerbrugge

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
VZW Radio Vrij Moerbrugge
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 20 mei 2005
Beslissingsnummer:
2005-045
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek