Ambtshalve onderzoek tegen VZW Radio 12 FM

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
VZW Radio 12 FM
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 18 november 2005
Beslissingsnummer:
2005-103
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek