Ambtshalve onderzoek tegen NV Coditel

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
NV Coditel
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 18 februari 2005
Beslissingsnummer:
2005-016
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek