Ambtshalve onderzoek tegen Netwerk Televisie

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
Netwerk Televisie NV
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 18 februari 2005
Beslissingsnummer:
2005-018
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek