Bezwaarschrift ZRO Mietje Stroel tegen beslissing 2003/046

Partij 1:
v.z.w. Zelzaatse Radio Omroep Mietje Stroel (Radio Z.R.O. Mietje Stroel)
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 3 februari 2004
Beslissingsnummer:
2004-004
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek