Bezwaarschrift van Radio You tegen beslissing 2004/055

Partij 1:
VZW Radio You (Radio You)
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 10 december 2004
Beslissingsnummer:
2004-109
Type procedure:
Klacht