Klacht van Radio Park tegen Radio Nostalgie

Partij 1:
v.z.w. Radio Park
Partij 2:
v.z.w. Radio Bavo
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 7 maart 2003
Beslissingsnummer:
2003-012
Type procedure:
Klacht