Ambtshalve onderzoek tegen Radio Sint-Jan

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Radio Sint-Jan (radio Sint-Jan)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 27 juni 2003
Beslissingsnummer:
2003-044
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek