Klacht van Radio Trend tegen Radio Diamant

Partij 1:
v.z.w. Lokale Radio Trend
Partij 2:
v.z.w. Radio Diamant
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 27 september 2002
Beslissingsnummer:
2002-061
Type procedure:
Klacht