Vlaams Blok en F. Vanhecke tegen VRT

Partij 1:
VLAAMS BLOK en F. VANHECKE
Partij 2:
VRT
Kamer:
Vlaamse geschillenraad voor radio en televisie (1992-2005)
Datum publicatie: 3 oktober 2001
Beslissingsnummer:
2001-016
Type procedure:
Klacht