Ambtshalve onderzoek tegen Radio Moniek

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Vivaldi
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 22 juni 2001
Beslissingsnummer:
2001-035
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek