Klachten T. Coppens c.s. tegen VRT en VMM

Partij 1:
Tomas Coppens, Timothy Heyninck, Ruben Dobbelaere, Dieter De Meester, Nele Bogaerts en Christina Ceulemans
Partij 2:
Vlaamse Radio- en Televisieomroep (VRT) en Vlaamse Media Maatschappij (VMM)
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 23 juni 2000
Beslissingsnummer:
2000-035
Type procedure:
Klacht