Klacht Radio Vrij Dallas tegen Radio Caroline

Partij 1:
v.z.w. Vrije Radio Dallas
Partij 2:
v.z.w. Caroline
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 23 juni 2000
Beslissingsnummer:
2000-033
Type procedure:
Klacht