Klacht Radio SIS tegen Radio Citee

Partij 1:
v.z.w. Oostvlaamse Omroepstichting
Partij 2:
v.z.w. Free
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 23 juni 2000
Beslissingsnummer:
2000-034
Type procedure:
Klacht