Klacht P. Wittewrongel tegen VRT

Partij 1:
Piet Wittevrongel
Partij 2:
Vlaamse Radio- en Televisieomroep
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 13 juli 2000
Beslissingsnummer:
2000-043
Type procedure:
Klacht