D. Lootens en E. Arckens tegen TV-Brussel

Partij 1:
D. LOOTENS en E. ARCKENS
Partij 2:
TV-Brussel
Kamer:
Vlaamse geschillenraad voor radio en televisie (1992-2005)
Datum publicatie: 29 maart 2000
Beslissingsnummer:
2000-003
Type procedure:
Klacht