Beslissing aangaande aanvraag andere frequentie Radio Belgica

Partij 1:
v.z.w. Atlantis
Partij 2:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 26 mei 2000
Beslissingsnummer:
2000-021
Type procedure:
Klacht