Ambtshalve onderzoek tegen Radio Sint-Jan uit Willebroek

Partij 1:
VLAAMS COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA
Partij 2:
v.z.w. Radio Sint-Jan
Kamer:
Vlaamse commissariaat voor de media (1998-2005)
Datum publicatie: 23 juni 2000
Beslissingsnummer:
2000-041
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek