D. Lootens tegen TV-Brussel

Partij 1:
D. LOOTENS
Partij 2:
TV-Brussel
Kamer:
Vlaamse geschillenraad voor radio en televisie (1992-2005)
Datum publicatie: 23 september 1998
Beslissingsnummer:
1998-004
Type procedure:
Klacht