Advies bij voorontwerp van decreet houdende het statuut van de Vlaamse Mediaraad en tot oprichting van het Vlaams Commissariaat voor de Media

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Vlaamse raad voor reclame en sponsoring op radio en televisie (1993-1998)
Datum publicatie: 10 maart 1997
Beslissingsnummer:
A1997-01
Type procedure:
Advies