2.10 Vlaamse radio- en televisieomroeporganisatie (VRT nv)

2.10.1  STRUCTUUR EN AANDEELHOUDERS

De openbare omroep Vlaamse Radio– en Televisieomroeporganisatie (VRT) is een naamloze vennootschap van publiek recht. De Vlaamse overheid is de enige aandeelhouder.

Dit heeft tot gevolg dat een aantal afspraken omtrent het kader waarbinnen de openbare omroep haar opdracht vervult, worden vastgelegd in een Beheersovereenkomst tussen de VRT en de Vlaamse Regering.

Op 21 december 2015 werd de Beheersovereenkomst 2016 – 2020 ondertekend.

De VRT heeft één 100% dochtermaatschappij, de reclameregie Vlaamse Audiovisuele Regie (VAR). De VAR heeft een participatie van 50% in internetreclameregie Pebble Media nv. Eind september 2013 nam de VRT een participatie van 10% in het productiehuis De Chinezen nv.

De VRT en de Participatiemaatschappij Vlaanderen hebben de intentie om een joint venture op te richten, Media Invest, die beloftevolle ondernemingen in de mediasector zal ondersteunen en financieren. Media Invest zal een maatschappelijk kapitaal hebben van tien miljoen euro en de VRT en PMV zullen elk de helft inbrengen. Media Invest zal in bedrijven investeren die actief zijn in mediatech en mediacontent.

Aandeelhouder

% kapitaal

Vlaamse overheid

100%

Totaal

100%

Tabel 66: : Aandeelhouders VRT nv

Figuur 20: Organigram VRT nv - tekstuele beschrijving figuur 20

Bron: VRM op basis van NBB

2.10.2  AANBOD VLAAMSE RADIO – EN TELEVISIEOMROEPORGANISATIE

2.10.2.1        Radio

De VRT beschikt over vier radionetten met landelijke invulling: Radio 1, MNM, Studio Brussel en Klara. Radio 2 heeft een landelijk bereik maar sommige tijdsvensters zijn regionaal ontkoppeld.

De VRT maakt gebruik van het multimediale merk Sporza om op Radio 1 aan live sportverslaggeving te doen.

Vroeger stond het intern productiehuis VRT Radio in voor de productie van de radioprogramma’s en levering van content van de radionetsites. Door een herstructurering is de productie bij de netten gevoegd.

De radionetten Radio 1, Radio 2, Klara, Studio Brussel en MNM worden verspreid via de klassieke etherdistributie. Daarvoor doet het bedrijf beroep op Norkring België. Daarnaast zijn deze radionetten ook te beluisteren op internet, via digitale TV, op mobiele toestellen via de apps, enz. Ook zijn er ”extra radiostromen” (Klara continuo, MNM Hits, Nieuws+ en Ketnetradio) te ontvangen op verschillende platformen. Recent werden daar proefuitzendingen via DAB+ aan toegevoegd.  Deze proefuitzendingen slaan op alle kanalen die via DAB worden uitgezonden. Zij het dat elke dag een ander kanaal in DAB+ wordt uitgezonden. Vanaf eind oktober 2017 zal de omschakeling naar DAB+ plaats vinden. Het extra radioaanbod van de VRT en de manieren waarop het kan beluisterd worden zijn weergegeven in Tabel 2: Extra radio-aanbod VRT nv.

 

DAB

DAB+

Internet

Mobiel

DVB-C

IPTV

DVB-T

MNM Hits

X

 -

X

X

X

X

X

Klara Continuo

X

 -

X

X

X

X

X

VRT NWS

X

 -

X

X

X

X

X

Ketnetradio

 -

 -

X

X

 -

 -

 -

Proefuitzendingen

 -

X

 -

 -

 -

 -

 -

Tabel 67: Extra radio-aanbod VRT nv

DAB = Digitale radiospeler

Internet = De radiospeler op het internet

DVB-C = Digitale televisie via de kabel

IPTV = Digitale televisie via de ADSL-technologie

DVB-T = Digitale televisie via de ether

2.10.2.2        Televisie

De VRT heeft een intern productiehuis dat in eerste instantie tv-programma’s maakt, maar ook content levert voor de VRT-websites. Dit interne productiehuis maakt de meest uiteenlopende televisieprogramma’s (show, quiz, magazine, talkshow, reality, humor, fictie, comedy, documentaire, cultuur- en jongerenprogramma’s …). Daarnaast zorgt VRT Informatie voor het aanbod inzake nieuws en sport. De toelevering van productie- en facilitaire diensten aan de interne productie geschiedt eveneens hoofdzakelijk door de VRT zelf.

Door herstructurering zijn de indeling en benaming binnen de VRT gewijzigd. De productie werd samengevoegd met de netten (één/Canvas/Ketnet). De afdeling heet overkoepelend “Media en Productie”. Daarnaast is er de directie VRT Informatie die op haar beurt VRT Nieuws en VRT Sport onder zich heeft. Dat luik van de productie voor aanbod van verschillende netten zit nog apart.

De Dienst “Ontwerpbureau en Contentrealisatie” verzorgt intern de toelevering van productie- en facilitaire diensten aan de interne productie.

De VRT biedt onder haar aanbodsmerken Eén, Canvas en Ketnet lineaire en niet-lineaire televisiediensten aan. Gedurende een beperkte periode was er ook een derde VRT-kanaal Ketnet /Op12, maar ten gevolge van het vernieuwde regeerakkoord (2015) werd dit wat het “Op12”-gedeelte betreft stopgezet en sinds 1 januari 2015 wordt het kanaal van Ketnet na 20.00 uur nog alleen gebruikt als uitwijk- en servicekanaal voor Eén en Canvas.

Eind 2016 legde de VRT een aanvraag voor aan de Mister voor Media voor de opstart van een nieuwe lineaire tv-dienst, Ketnet Jr. Aangezien deze dienst niet binnen de huidige beheersovereenkomst valt, moet de Vlaamse Regering hierover een beslissing nemen. Bij het afsluiten van de redactie had de Vlaamse Regering hierover nog geen beslissing genomen.   

Zowel via vrtnu.be als via  licht uitgesteld kijken (verdeeld via de distributeurs) kunnen kijkers gemiste afleveringen uit het aanbod van VRT herbekijken (zgn. catch up).Daarnaast kunnen ook via de VRT-websites, en via sociale media fragmenten uit het aanbod worden (her)bekeken.

Onder de vlag van het multimediale merk Sporza brengt de VRT de rechtstreekse verslaggeving van sportevenementen en een overzicht van alle andere sporthoogtepunten op tv, naast sportnieuws en -duiding.

Vroeger beschikte de VRT over een zenderpark en dus over een eigen distributiekanaal voor radio en tv. Dit zenderpark werd echter verkocht aan Norkring België dat momenteel de free-to-air DVB-T-uitzendingen voor de VRT verzorgt.

De VRT werkte in de startfase mee aan Stievie, een proefproject rond een app voor live en uitgesteld kijken. Het bedrijf heeft uiteindelijk geen participatie genomen in Stievie nv.

De VRT werkt in een proeffase ook samen met de reclameapp Spott, waarmee je meteen kan kopen wat je ziet op tv. Momenteel doen er geen VRT-programma’s meer mee aan dit project.

VRT nam in 2016 afscheid van Teletekst; enkel 888, de ondertitelingspagina, bleef behouden.

Sinds eind 2016 zendt de VRT Het Journaal uit met Vlaamse gebarentaal op het kanaal van Ketnet. Tot dan konden mensen Het Journaal met gebarentaal enkel live online volgen.

2.10.2.3        Geschreven pers

De VRT is niet actief op de markt voor geschreven pers.

2.10.2.4        Internet

De VRT biedt content aan via het internet. Dit gebeurt via de corporate site vrt.be en websites onder de aanbod of  sub- merken van VRT (zoals mnm.be, klara.be, radio1.be, radio2.be, stubru.be, een.be, canvas.be, sporza.be, vrtnews.be, ketnet.be en kaatje.be). Deze merken bieden ook content aan via mobiele toepassingen, apps en sociale media.

Verder is er een internetradiospeler radioplus.be en de videospeler vrt.nu (een videosite, gelanceerd begin 2017, waarop je live de VRT-kanalen kan bekijken, alsook verschillende programma’s kan herbekijken.).

Vrtnws.be is de nieuwe nieuwssite van de VRT en vervangt deredactie.be.

Een bijzonder onderdeel van de VRT-website is vrt-taal.net, waar taaltips gegeven worden.

2.10.2.5        Divers en crossmediaal aanbod

Als enige aandeelhouder van de VAR nv, heeft de VRT een reclameregie in haar portfolio. De VAR houdt op haar beurt een participatie aan in de internetreclameregie Pebble Media nv.

Daarnaast brengt de VRT ook brandextensions op de markt. Dit zijn commerciële producten (zoals cd’s en boeken) en evenementen die zijn afgeleid van de VRT-programma’s.

De VRT voert een crossmediaal aanbod met al haar merken, inclusief  VRT NWS en Sporza.

2.10.2.6        Aanbod buiten Vlaanderen

De VRT neemt als lid van de European Broadcasting Union (EBU), de vereniging van Europese openbare radio- en televisieomroepen, actief deel aan de Eurovisie- en Euroradio-uitwisselingen.

Daarnaast levert de VRT ongeveer een derde van de programma’s (in alle genres) van het Beste van Vlaanderen en Nederland (BVN), de publieke satellietzender voor Nederlandstaligen in het buitenland.

Aan BVN is ook een website gekoppeld, bvn.nl.

De VRT richt zich ook op buitenlanders zodat zij op de hoogte zijn van het nieuws in Vlaanderen. Dit gebeurt via de websites flandreinfo.be (Frans), flandersnews.be (Engels) en flanderninfo.be (Duits). Deze subsites van deredactie.be bevatten een selectie uit het algemene nieuws en sportnieuws met anderstalige beeldfragmenten.

2.10.3  Overzicht merken VRT

Tabel 68: Productoverzicht VRT nv[125] De Chinezen  is geen merk van VRT als zodanig, maar louter een bedrijf waarin VRT in participeert.