2.11 Crossmedialiteit en verstrengeling van het aanbod van de Vlaamse mediagroepen

Zoals hiervoor uitvoerig geïllustreerd, hebben de Vlaamse mediagroepen een crossmediaal aanbod.

Ze bieden producten en diensten aan in meerdere segmenten van de markt en in meerdere

fasen van de toegevoegde waardecreatie.

Daarnaast gaan ze ook onderling strategische allianties aan om samen producten te commercialiseren.

2.11.1  CROSSMEDIALITEIT VAN HET AANBOD

Tabel 69: Mediagroepen in Vlaanderen en hun aanbod geeft een overzicht van hoe gediversifieerd het aanbod van de verschillende groepen is. De Vijver Media nv en Medialaan maken deel uit van andere groepen en worden daarom cursief geschreven en tussen de twee moederbedrijven geplaatst.

Voorheen ontplooiden de groepen die uit print ontstaan zijn (Concentra nv en Corelio nv, nu gegroepeerd in Mediahuis, evenals De Persgroep en Roularta Media nv) allen dezelfde activiteiten (vooral contentcreatie en aggregatie van verschillende mediasoorten, maar geen distributie). Door de introductie van Stievie en de overname van Mobile Vikings door Medialaan, wordt deze groep (en daarmee ook de moederhuizen De Persgroep en Roularta) actief in de distributie.

 

Radio

 

Televisie

 

Dagbladen

Periodieke bladen

Internet

Internet

Mobiel internet

mobiel internet

Regie

andere

 

Content+ Aggregatie

Distributie

Content

Aggregatie

Distributie

Content+ Aggregatie

Content+ Aggregatie

Content+ Aggregatie

Distributie

Content + aggregatie

distributie

 

 

Mediahuis nv

x

-

x

x

-

x

x

x

-

x

-

x

-

De Vijver Media nv

x

-

x

x

-

-

-

x

-

-

-

x

x

Telenet Group Holding nv

x

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

x

De Persgroep nv

x

-

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Medialaan nv

x

-

x

x

x

-

-

x

-

x

x

x

-

Roularta Media Group nv

x

-

x

x

x

-

x

x

-

x

x

x

x

Proximus nv

-

x

x

x

x

-

-

x

x

x

x

x

x

Sanoma Media Belgium nv

-

 

-

-

-

-

-

x

x

-

x

-

x

-

Studio 100 nv

-

-

x

x

-

-

-

x

-

x

-

-

x

VRT nv

x

-

x

x

-

-

-

x

-

x

-

x

x

Tabel 69: Mediagroepen in Vlaanderen en hun aanbod

2.11.2  VERSTRENGELING VAN DE MEDIAGROEPEN

De mediagroepen beperken zich niet tot één specifieke mediavorm, maar zijn uitgegroeid tot aanbieders van een breed gamma aan mediaproducten.

Om een aanvulling van hun aanbod te kunnen realiseren gaan ze soms strategische allianties aan met andere mediagroepen.

Deze samenwerkingsverbanden kunnen betrekking hebben op één specifiek product, maar soms ontstaat uit de samenwerking een nieuwe groep. Een reeds lang gekend voorbeeld hiervan is Medialaan nv, ontstaan uit de samenwerking tussen verschillende uitgevers en momenteel op 50/50%-basis in bezit van De Persgroep en Roularta nv. Op 2 oktober 2017 werd een transactie aangekondigd waarmee Roularta haar aandelen in Medialaan zou overdragen aan De Persgroep. Daarmee zou Medialaan integraal deel gaan uitmaken van De Persgroep. De transactie moet wel nog goedgekeurd worden door de Mededingingsautoriteit.

De Vijver Media werd in 2011 opgericht naar aanleiding van de verkoop van SBS Belgium. Het betrof toen een samenwerkingsverband tussen Corelio nv, Sanoma Media Belgium en Waterman&Waterman. Deze onderlinge verhoudingen wijzigden toen Telenet de Finse Sanoma-aandelen overnam.

De print en internetactiviteiten van Corelio en Concentra waren sinds einde 2013 gebundeld in Mediahuis nv. In 2017 vond een verdere versmelting plaats.

Vaak hebben deze samenwerkingsverbanden betrekking op innovatieve projecten die dan soms worden gestimuleerd vanuit de overheid. De digitale knipsel- en archiefdienst Mediargus (ondertussen gopress.be) kwam bijvoorbeeld tot stand met de hulp van de Vlaamse overheid.

Een in 2013 gelanceerd project waarbij zeer veel verschillende Vlaamse mediagroepen betrokken waren, is Stievie. Medialaan (en dus ook de Persgroep en Roularta nv), VRT en De Vijver Media (met als gevolg ook Corelio en Sanoma Oyj) werkten hier samen aan een mobiel tv-distributieplatform. Momenteel is enkel Medialaan nog betrokken.

Tegelijkertijd zijn er ook samenwerkingsverbanden die stopgezet worden. Concentra verkocht zijn aandelen in Vacature cvba, zodat dit nu volledig in handen van De Persgroep is. Andersom verwierf Concentra de 50% aandelen in ATV vzw die de VMMa/Medialaan aanhield en werd daardoor de enige eigenaar van de regionale tv-zender.

In Figuur 21: Verstrengeling mediagroepen in Vlaanderen werden de samenwerkingsverbanden tussen de verschillende mediagroepen uitgetekend.

De figuur geeft per mediagroep via iconen aan of de groep actief is in pers, reclameregie, televisiezenders, productiehuizen, omroepsignaaltransmissiediensten, radio, websites of apps.

(In de productoverzichten op de voorgaande pagina’s vindt de lezer terug over welke producten het handelt).

Producten waarvoor er samengewerkt wordt bevinden zich in de intersecties van één of meerdere groepen.

Figuur 21: Verstrengeling mediagroepen in Vlaanderen - tekstuele beschrijving figuur 21