Licentie voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk (DAB+) toegewezen aan On Tower Netherlands 3 bv

Na een vergelijkende toets wordt de nieuwe licentie voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk (DAB+, frequentiekanaal 11A) toegewezen aan On Tower Netherlands 3 bv.

Context van de beslissingen

De licentie voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk (DAB+, frequentiekanaal 11A) wordt momenteel geëxploiteerd door Norkring België nv, de huidige licentiehouder.  Deze licentie loopt echter af op 21 juni 2024.

De Vlaamse Regering publiceerde in het Belgisch Staatsblad van 6 november 2023 een oproep tot het indienen van kandidaturen voor een nieuwe licentie. Deze licentie gaat in vanaf 22 juni 2024, met einde op 31 december 2027.

De VRM ontving hierop twee aanvraagdossiers van On Tower Netherlands 3 bv en één aanvraagdossier van Norkring België nv.

Artikel 14 van het Procedurebesluit bepaalt dat wanneer verschillende aanvragers voldoen aan de ontvankelijkheidsvoorwaarden, de aanvraagdossiers worden onderzocht aan de hand van een vergelijkende toets. De criteria voor deze vergelijkende toets zijn vastgelegd in artikel 6 van het Procedurebesluit.

Uit het onderzoek blijkt dat On Tower Netherlands 3 bv met één van de ingediende aanvraagdossiers als best gerangschikte kandidaat uit deze weging komt en zelf ook tegemoet komt aan de in artikel 202 van het Mediadecreet vermelde voorwaarden om een licentie te verkrijgen voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk.

De VRM heeft bijgevolg aan On Tower Netherlands 3 meegedeeld dat de betrokken aanvraag het best voldoet aan de criteria van de vergelijkende toets en dat aan haar bijgevolg een licentie voor het betrokken frequentiekanaal wordt toegekend. On Tower Netherlands 3 heeft vervolgens aan de VRM uitdrukkelijk meegedeeld de licentie en de daaraan verbonden voorschriften te aanvaarden. Bijgevolg wordt de licentie toegekend en wijst de VRM de overige aanvragen af.

De luisteraar zal door de overgang naar de nieuwe licentiehouder geen onderbreking in de DAB+-uitzendingen ervaren.


Bijgevoegd document: vergelijkende toets voor het verkrijgen van een licentie voor het aanbieden van een radio-omroepnetwerk

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 18 March 2024
Beslissingsnummer:
2024-016
Type procedure:
Beslissing