Strategische doelstelling 4: Een aangescherpte merkenstrategie met VRT als kwaliteitslabel

De merken van de publieke omroep zijn essentiële instrumenten om alle doelgroepen te bereiken met zijn publiek aanbod.

De aanbodsmerken van de VRT zijn de belangrijkste connectoren tussen de mediagebruiker en het publieke aanbod. De VRT merkenportfolio bevat zowel generalistische aanbodsmerken zoals bijvoorbeeld Eén, als merken die focussen op een specifieke opdracht en/of doelgroep, bijvoorbeeld Ketnet, MNM en Klara. De VRT bakent de publieke opdracht van deze aanbodsmerken scherper af. Daarnaast worden de merken doelgericht multimediaal uitgebouwd.

Het merk VRT zal complementair ingezet worden om het onderscheidend karakter van het aanbod en de activiteiten van de publieke omroep te onderlijnen. Dit betekent dat VRT zal fungeren als een kwaliteitslabel.

Daarnaast zal het merk VRT ingezet worden om de vindbaarheid, de impact en de relevantie van het digitale publieke aanbod te verhogen.

De merkenportfolio is uiteraard dynamisch. De VRT zal deze aangepast laten evolueren in functie van het scherper stellen van de publieke waarde van haar aanbod. Focus ligt op het beter connecteren met de mediagebruiker in een digitale wereld en het vervullen van de publieke doelstellingen op een efficiëntere manier.

De VRT is binnen de strategische doelstellingen van deze beheersovereenkomst autonoom verantwoordelijk voor de ontwikkeling van haar merkenportfolio.