Waarschuwing voor Kirilove CommV (duidelijk herkenbaar maken van commerciële communicatie)

Korte samenvatting van de beslissing:

De onderzoekscel van de VRM heeft de online video’s van ‘Kirilove CommV’ op de platformdiensten Instagram en Tiktok aan een onderzoek onderworpen, dit in de periode 7 mei – 4 juni 2023. Het onderzoek betreft de profielen ‘tianykirilove’ op Instagram en Tiktok.

Aanleiding voor het onderzoek waren indicaties dat commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt in eerdere door Kirilove CommV online geplaatste video’s op deze platformen.

Reeds eerder (18 mei 2022, 5 september 2022 en 5 mei 2023) nam de VRM met Kirilove CommV contact op naar aanleiding van op de betroffen accounts geplaatste video’s waarin mogelijk commerciële communicatie niet gemakkelijk als zodanig herkenbaar werd gemaakt.
Daarbij werd telkens duidelijk gewezen op de betreffende verplichtingen uit het Mediadecreet en werd ook verwezen naar de VRM-website voor meer informatie rond de regelgeving en meer bepaald het ‘Content Creator Protocol’ (CCP) van de VRM.

Beslissing VRM

De VRM stelt vast dat Kirilove CommV bij dertig video’s, waarvan de aanwezigheid van commerciële communicatie wordt erkend, de aanwijzingen uit het CCP om de aanwezige commerciële communicatie duidelijk herkenbaar te maken, niet of niet volledig heeft nageleefd.

Bij twee video’s is er zelfs geen enkele maatregel genomen om de aanwezige commerciële communicatie op één of andere manier herkenbaar te maken: er is geen enkele advertentieterm, vermelding van de partner of het merk, of aanduiding van “betaald partnerschap”.

De VRM besluit dat Kirilove CommV op deze manier een inbreuk heeft begaan op de bepalingen van artikel 53 van het Mediadecreet waarin wordt bepaald dat commerciële communicatie gemakkelijk als zodanig herkenbaar moet zijn.

Bij het bepalen van de sanctie wordt rekening gehouden met het gegeven dat deze regelgeving vrij nieuw is voor content creators, influencers en vloggers (ook al werden zij reeds uitvoerig geïnformeerd) en dergelijke inbreuk voor het eerst bij VRM-beslissing wordt vastgesteld bij Kirilove CommV.

De VRM besluit dan ook Kirilove CommV te waarschuwen voor de inbreuk op het Mediadecreet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kirilove CommV
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 8 November 2023
Beslissingsnummer:
2023-040
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek