Ontbreken logo 'suikerhoudend snoepgoed': waarschuwing voor Eclips TV

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM controleerde de uitzendingen van vijf televisieomroeporganisaties op 11 mei 2023 (17u-23u), waaronder de uitzendingen van het omroepprogramma Eclips TV (nv Via Plaza).

Tijdens de monitoring wordt commerciële communicatie voor suikerhoudend snoepgoed uitgezonden.

Artikel 69 van het Mediadecreet schrijft voor dat commerciële communicatie over suikerhoudend snoepgoed op een duidelijke en contrasterende wijze een gestileerde afbeelding van een tandenborstel moet tonen gedurende de hele uitzending van de commerciële communicatie.

De VRM stelt echter vast dat het tandenborstel-logo ontbreekt bij de betreffende uitzending van de reclamespot.

Bij het bepalen van de sanctie houdt de VRM rekening met het feit dat nv Via Plaza eerder nog geen gelijkaardige inbreuken heeft begaan. Bijgevolg wordt nv Via Plaza gewaarschuwd voor de inbreuk op het Mediadecreet.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
NV Via Plaza
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 19 October 2023
Beslissingsnummer:
2023-034
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek