VZW ZRO Mietje Stroel dient zich uiterlijk tegen 1 september 2022 te conformeren door gebruik te maken van alle haar toegewezen zendmogelijkheden

Korte samenvatting van de beslissing:

Op 8 maart 2022 legt de onderzoekscel van de VRM een onderzoeksrapport voor aangaande het ongebruikt laten van de toegewezen zendmogelijkheden door vzw ZRO Mietje Stroel. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de radio-omroeporganisatie wel uitzendingen verzorgt te Zelzate 106.2 MHz maar geen gebruik maakt van de zendmogelijkheden te Gent 107.3 MHz.

Bij VRM-beslissing 2022/021 van 9 mei 2022 stelt de algemene kamer van de VRM dan ook een inbreuk vast op artikel 134, § 6, en artikel 228, laatste lid, van het Mediadecreet. De radio-omroeporganisatie krijgt tot uiterlijk 15 juni 2022 om aan alle voorschriften te voldoen.

Per e-mails van 24 mei en 14 juni 2022 vraagt vzw ZRO Mietje Stroel om uitstel voor het in gebruik nemen van de zendmogelijkheden te Gent 107.3 MHz.

In het kader van de opvolging van reeds vermelde beslissing legt de onderzoekscel van de VRM op 16 juni 2022 aan de algemene kamer een rapport voor aangaande de uitzendingen van vzw ZRO Mietje Stroel.

Uit dit rapport blijkt dat de onderzoekscel op 16 juni 2022 ter plaatse heeft vastgesteld dat de situatie ongewijzigd is.

Beoordeling door de VRM:

Gelet op het voorgaande, voldoet vzw ZRO Mietje Stroel als lokale radio-omroeporganisatie, door één van de twee haar toegekende frequenties onbenut te laten, niet aan haar uitzendverplichtingen uit artikel 133, § 1, eerste lid en artikel 144, eerste lid, van het Mediadecreet, zoals die ook voortvloeien uit artikel 134, § 6, en artikel 228, laatste lid, van het Mediadecreet.

VZW ZRO Mietje Stroel erkent dat zij nog steeds geen gebruik maakt van haar zendmogelijkheden voor de lokaliteit Gent 107.3 MHz, maar vraagt meer tijd om aan haar uitzendverplichtingen te voldoen. Zij geeft aan bezig te zijn met zoeken naar bijkomende financiering en een geschikte zendlocatie.

In het licht van voorgaande biedt de VRM vzw ZRO Mietje Stroel nogmaals de kans om aan haar uitzendverplichtingen te voldoen te Gent 107.3 MHz. VZW ZRO Mietje Stroel wordt zo dus nogmaals in gebreke gesteld en krijgt tot 1 september 2022 de tijd om zich te conformeren door gebruik te maken van alle haar toegewezen zendmogelijkheden.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
VZW Zelzaatse Radio Omroep Mietje Stroel
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 16 July 2022
Beslissingsnummer:
2022-026
Type procedure:
Ambtshalve onderzoek