Erkenning coproductieproject “Diamonds” (NETFLIX International B.V.)

Korte samenvatting van de beslissing:

Voor deze beslissing wordt verwezen naar:

  • Het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie, artikel 157, §§2 en 4;
  • Het besluit van de Vlaamse Regering van 1 februari 2019 betreffende de deelname van de particuliere niet-lineaire televisieomroeporganisaties aan de productie van Vlaamse audiovisuele werken, artikelen 10 en 11

De beoordelingscommissie heeft op 15 maart 2021 een gunstig advies verleend aan het coproductieproject “Diamonds”, zoals ingediend door NETFLIX International B.V. op 12 februari 2021.

De algemene kamer van de Vlaamse Regulator voor de Media beslist aldus het project “Diamonds” te erkennen als coproductieproject.

Partij 1:
VRM
Partij 2:
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 17 April 2021
Beslissingsnummer:
2021-023
Type procedure:
Erkenning