Procedure op klacht van VZW Noordwestrand tegen VZW Atlantis Music stopgezet

Korte samenvatting van de beslissing:

De VRM ontving een klacht van VZW Noordwestrand tegen VZW Atlantis Music. De klacht had betrekking op de erkenning van Atlantis Music als lokale radio-omroeporganisatie voor het frequentiepakket 19 Asse (106.4 FM), Dilbeek (105.9 FM) en Gooik (103.9 FM).

Volgens de klager was op de radiozender ‘Pajot1’ (oorspronkelijke roepnaam – huidige roepnaam ‘Mooyzo+’) van Atlantis Music enkel non-stop muziek te horen en zond Atlantis Music niet uit volgens het programma en de aanvraag waarvoor zij werd erkend. De klager was van oordeel dat hierdoor het erkenningsbesluit en de erkenningsvoorwaarden manifest werden geschonden.

Bij beslissing 2019/029 van 8 juli 2019 verklaart de algemene kamer van de VRM de klacht ontvankelijk en gegrond. Er wordt een inbreuk op artikel 146, § 2, van het Mediadecreet vastgesteld bij Atlantis Music. Atlantis Music wordt in gebreke gesteld om de toestand te regulariseren en uiterlijk op 31 augustus 2019 aan alle voorschriften te voldoen.

Bij beslissing 2019/040 van 25 november 2019 wordt bij Atlantis Music opnieuw (en nog steeds) een inbreuk op artikel 146, § 2, van het Mediadecreet vastgesteld, met name wat betreft de 'concrete invulling van het programma-aanbod', en meer bepaald de 'invulling voor info/journaals uit het eigen verzorgingsgebied'. Atlantis Music wordt daarbij nogmaals in gebreke gesteld, ditmaal om de toestand uiterlijk op 31 maart 2020 te regulariseren door aan alle voorschriften te voldoen.

Bij beslissing nr. 2020/031 van 14 september 2020 wordt bij Atlantis Music voor een derde maal een inbreuk op artikel 146, § 2, van het Mediadecreet vastgesteld voor wat betreft de ‘concrete invulling van het programma-aanbod’ en de ‘invulling voor info/journaals uit het eigen verzorgingsgebied’. Atlantis Music wordt opnieuw in gebreke gesteld, ditmaal om de toestand uiterlijk op 31 oktober 2020 te regulariseren door aan alle voorschriften te voldoen.

Bij mailbericht van 25 september 2020 en aangetekende brief van 8 oktober 2020 deelt VZW Atlantis Music mee afstand te doen van de erkenning en het gebruik van frequentiepakket 19 (Asse 106.4 MHz, Dilbeek 105.9 MHz en Gooik 103.9 MHz).

Bij beslissing nr. 2020/037 van 12 oktober 2020 heeft de VRM de erkenning van Atlantis Music als lokale radio-omroeporganisatie voor frequentiepakket 19 – Asse/Dilbeek/Gooik ingetrokken.

Bijgevolg is de klacht van VZW Noordwestrand zonder voorwerp geworden. De procedure wordt dan ook stopgezet.

Partij 1:
VZW Noordwestrand
Partij 2:
VZW Atlantis Music
Kamer:
Algemene kamer
Datum publicatie: 27 November 2020
Beslissingsnummer:
2020-039
Type procedure:
Klacht