Tekstuele beschrijving Figuur 89 2020

Categorie

Toelichting

Toepassing in Vlaanderen

Restricties

bv. eigendomsrestricties

 • Eigendomsrestricties
 • Redactionele onafhankelijkheid/verantwoordelijkheid
 • Regulering
 • Netneutraliteit
 • Overschakeling op DAB+ als voorwaarde voor verlenging erkenning

Tegengewicht

Inspanningen om het publiek een alternatief aanbod beschikbaar te stellen

 • Bevordering van Europese en onafhankelijke producties
 • Must-carryverplichting, must-offerverplichting, evenementenregeling en vrije nieuwsgaring
 • Openbare omroeporganisatie VRT
 • Fonds Pascal Decroos
 • Vlaams Journalistiek Fonds
 • Levensbeschouwelijke programma’s
 • Ondertitelingsverplichtingen

Economische

tussenkomst

bv. belastingverlaging, financiële steunmaatregelen

 • Steun aan regionale televisieomroeporganisaties
 • Steun aan regionale televisieomroeporganisaties
 • Stimuleringsregeling van de audiovisuele sector
 • Screen Flanders
 • Federale economische maatregelen

Transparantie

bv. rapporteringsplicht

 • Mediaconcentratierapport
 • Nazicht van de beheersovereenkomst VRT
 • Erkenningen, zendvergunningen en kennisgevingen
 • Kenniscentrum, Elektronisch Nieuwsarchief en Mediawijs.be
 • Netneutraliteit
 • Academische inititatieven rond mediadiversiteit
 • Actie tegen fake news

Organisatorische maatregelen

bv. oprichting regulator

 • Oprichting VRM
 • Belgische en Europese Mededingingsautoriteit
 • Journalistenloket