Tekstuele beschrijving Figuur 10 2020

In Figuur 10: Waardeketen internet wordt schematisch weergegeven welke verschillende actoren er voor zorgen dat het publiek in Vlaanderen op internet kunnen surfen. Er wordt ook aangegeven hoeveel actoren er per stap in de waardeketen opereren. Hieronder wordt eerst het verloop van de waardeketen beschreven, daarna volgt een opsomming per stap in de waardeketen met het aantal spelers bij benadering zodat de toehoorder een indicatie krijgt van hoe geconcentreerd een stap in de waardeketen kan zijn.

Het vak professionele content leveranciers is onderverdeeld in 3 delen, namelijk journalisten, fotoagentschap en persagentschap. Samen met het vak Gebruikers komt het met een contentpijl (een pijl die aanduidt dat er content wordt overgebracht) toe in het vak Websitebeheerder. Vanuit dit vak vertrekken en komen er 4 pijlen toe. Enerzijds vertrekt er een grote contentpijl om 3 vormen van internetcontent te verspreiden aan te duiden. Een eerste vorm is de verspreiding van websites via het vak internet service provider, gevolgd door het vak netwerkbeheerder en daarna het vak internet access provider. De eerste en de derde actor overlappen het vak van de netwerkbeheerder aangezien het vaak over 1 onderneming gaat. Een tweede mogelijkheid is de distributie van apps via de appstore. Daarom bestaat er een extra pijl van de websitebeheerder naar de app store. Een laatste mogelijkheid is de distributie van mobiel internet via het vak mobiele netwerkbeheerder, gevolgd door het vak mobiele operator. Deze 3 vormen met hun manier van contentverspreiding komen toe bij de surfer met een contentpijl. Vanuit de surfer gaat er een aandachtspijl (een pijl die weergeeft dat een speler betaalt met aandacht) terug naar het vak van de websitebeheerder.

Anderzijds vertrekt er een aandachtspijl vanuit het vak Websitebeheerder naar het vak Regie, tegelijkertijd komt er een contentpijl terug vanuit datzelfde vak. Vanuit het vak Regie vertrekt er een aandachtspijl naar het vak reclamebureau/mediacentrale en komt er een contentpijl terug. Als laatste stap is er nog de adverteerder van waaruit er een contentpijl vertrekt naar het Reclamebureau/reclameregie en er een aandachtspijl toekomt vanuit hetzelfde vak.

De volgende stappen in de waardeketen bevatten meer dan 50 spelers:

 • Gebruikers
 • Journalisten die professionele content afleveren
 • Websitebeheerders
 • Surfers
 • Adverteerders

De volgende stappen in de waardeketen bevatten tussen de 11 en 50 spelers:

 • Internet service providers
 • Internet access provider
 • Mobiele operator
 • Regie
 • Reclamebureau/mediacentrale

De volgende stappen in de waardeketen bevatten tussen de 1 en 10 spelers:

 • Fotoagentschappen die professionele content afleveren
 • Persagentschappen dei professionele content afleveren
 • Netwerkbeheerders
 • APP-store
 • Mobiele netwerkbeheerders