Tekstuele beschrijving Figuur 1

Toegevoegde waardeketen van de audiovisuele industrie

In Figuur 1 wordt de toegevoegde waardeketen van de audiovisuele industrie getoond. Deze is opgedeeld in 3 grote delen en dan onderverdeeld in kleinere delen.

Het eerste deel in de waardeketen is contentproductie. Hiertoe behoren de rechtenhouders, contentproducenten en rechtenverdelers.

In het tweede deel zitten de bedrijven die de programma’s gaan samenstellen / verpakken en de omroepen. Dit wordt in de waardeketen van Anderson aggregatie genoemd.

Daarna komt het product in het derde deel van de waardeketen terecht. Het wordt namelijk gedistribueerd. Dit deel van de waardeketen bevat de dienstenverdelers en het netwerk.